تعبیر - تاروت رنگی

غزل شماره ۴۹۲ – سلامی چو بوی خوش آشنایی

غزل شماره ۴۹۲ – سلامی چو بوی خوش آشنایی

ارسال شده در ۱۴ مهر ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

غزل شماره ۴۹۲ از دیوان حافظ – سلامی چو بوی خوش آشنایی سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی درودی چو نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگه پارسایی نمی‌بینم از همدمان هیچ بر […]

غزل شماره ۴۹۱ – به چشم کرده‌ام ابروی ماه سیمایی

غزل شماره ۴۹۱ – به چشم کرده‌ام ابروی ماه سیمایی

ارسال شده در ۱۴ مهر ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

غزل شماره ۴۹۱ از دیوان حافظ – به چشم کرده‌ام ابروی ماه سیمایی به چشم کرده‌ام ابروی ماه سیمایی خیال سبزخطی نقش بسته‌ام جایی امید هست که منشور عشقبازی من از آن کمانچه ابرو رسد […]

غزل شماره ۴۸۹ – ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی

غزل شماره ۴۸۹ – ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی

ارسال شده در ۱۳ مهر ۱۴۰۱ یک دیدگاه

غزل شماره ۴۸۹ از دیوان حافظ – ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی کلک تو بارک الله بر ملک و […]

غزل شماره ۴۸۸ – سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی

غزل شماره ۴۸۸ – سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی

ارسال شده در ۱۳ مهر ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

غزل شماره ۴۸۸ از دیوان حافظ – سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی گفت بازآی که دیرینه این درگاهی همچو جم جرعه ما کش که ز سر دو جهان پرتو جام […]

غزل شماره ۴۸۷ – ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی

غزل شماره ۴۸۷ – ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی

ارسال شده در ۱۳ مهر ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

غزل شماره ۴۸۷ از دیوان حافظ – ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی تا راهرو نباشی کی راهبر شوی در مکتب حقایق پیش ادیب عشق هان ای […]

غزل شماره ۴۸۶ – بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی

غزل شماره ۴۸۶ – بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی

ارسال شده در ۱۳ مهر ۱۴۰۱ ۲ دیدگاه

غزل شماره ۴۸۶ از دیوان حافظ – بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی می‌خواند دوش درس مقامات معنوی یعنی بیا که آتش موسی نمود گل تا از […]

روشن
تاریک