تمساح - تاروت رنگی

🐊 تعبیر خواب تمساح از نظر معبران و موضعات مختلف

🐊 تعبیر خواب تمساح از نظر معبران و موضعات مختلف

ارسال شده در ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب تمساح 🐊 مشاهده تمساح یا کروکودیل در خواب معمولاً تداعی کننده احساس ترس است؛ اما از نظر علم تعبیر همه چیز این قدر راحت تفسیر نمی شود. بلکه تعبیر خواب تمساح بسته به […]

روشن
تاریک