جم اوراکل - تاروت رنگی

فال جم اوراکل

فال جم اوراکل

ارسال شده در ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ ۷ دیدگاه

فال جم اوراکل از قدرت بصری سنگ های قیمتی برای تمرکز انرژی در سه زمینه مهم زندگی شما استفاده می کند: عشق، شغل/پول و سلامتی. سه کارت را انتخاب کنید تا سنگهای قیمتی مطالبی را برای راهنمایی و بهبود زندگی روزمره شما ارائه دهند.