جم اوراکل | تاروت رنگی

فال جم اوراکل

فال جم اوراکل

ارسال شده در ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ ۳۶ دیدگاه

فال جم اوراکل از قدرت بصری سنگ های قیمتی برای تمرکز انرژی در سه زمینه مهم زندگی شما استفاده می کند: عشق، شغل/پول و سلامتی. سه کارت را انتخاب کنید تا سنگهای قیمتی مطالبی را برای راهنمایی و بهبود زندگی روزمره شما ارائه دهند.