جی. اچ. میلر - تاروت رنگی

🐆 تعبیر خواب پلنگ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🐆 تعبیر خواب پلنگ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۰۶ تیر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب پلنگ 🐆 خواب شناسان برای رویای پلنگ تعابیر مختلفی ارائه نموده‌اند. از جمله این تعبیرها می‌توان به غرور، تکبر و خودبینی اشاره کرد. همچنین پلنگ به دشمن و فرد بدخواه نیز تعبیر می‌گردد. […]

🌧️ تعبیر خواب باران از نظر معبران معروف جهان

🌧️ تعبیر خواب باران از نظر معبران معروف جهان

ارسال شده در ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب باران🌧️ باران یک نعمت و موهبت الهی از سمت خداوند است. همنیطور که در دنیای واقعی باران یک رحمت است و از بابتش خدا را شکر می کنید، در خواب نیز تعبیر نعمت […]