حق الزحمه - تاروت رنگی

⚖️ محاسبه حق الزحمه داوری به صورت آنلاین

⚖️ محاسبه حق الزحمه داوری به صورت آنلاین

ارسال شده در ۰۵ فروردین ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

نحوه محاسبه مبلغ و میزان حق الزحمه داوری مبلغ  و میزان حق الزحمه داوری به دو صورت مالی و غیر مالی محاسبه می گردد. در صورتی که داوری به صورت مالی باشد، تا مبلغ ۵ […]