خدا - تاروت رنگی

پیام فرشتگان – فرشتگان چگونه با ما سخن می گویند !

پیام فرشتگان – فرشتگان چگونه با ما سخن می گویند !

ارسال شده در ۰۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶۴ دیدگاه

خداوند پر از عشق و نور است و اگر دل به او ببندیم، وجود ما نیز لبریز از نور و عشق می شود. اگر فکر می کنید در وجودتان عشق نیست، آرامشی وجو ندارد، بدانید که از خداوند متعال فاصله گرفته اید و برای همین، روحتان مضطرب و نگران شده است. مانند حسی زمانی که فردی که بسیار دوست داشته اید، از شما دور شده است.

روشن
تاریک