خوش شانسی | تاروت رنگی

قانون جذب، حکایت بد اقبالی یا خوش اقبالی

قانون جذب، حکایت بد اقبالی یا خوش اقبالی

ارسال شده در ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲ دیدگاه

حکایت بد اقبالی یا خوش اقبالی حکایت شده روزی مردی ساده دل جماعتی را دید که همراه یکی از بزرگان دین و معرفت با شتاب به صحرا می روند. پرسید: «کجا می روید؟» گفتند: «چند […]