ده کارتی - تاروت رنگی

فال تاروت ده کارتی | تاروت ۱۰ کارتی

فال تاروت ده کارتی | تاروت ۱۰ کارتی

ارسال شده در ۰۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۳۷ دیدگاه

فال تاروت ده کارتی در حقیقت کاملترین نوع فال تاروت می باشد. نحوه گرفتن فال تاروت ۱۰ کارتی، کشیدن ده کارت از کارت های تاروت می باشد. با توجه به اینکه فال تاروت از پیشینه تاریخی بسیار کهنی در پاسخگوی به سوالات مربوط به روابط عاشقانه، کار، پول و … برخوردار بوده و فال ۱۰ کارتی تاروت تکمیل ترین فال می باشد، بنابراین می توان جواب دقیقتر و بهتری نسبت به مابقی فال ها به شما بدهد.

روشن
تاریک