ذن - تاروت رنگی

فال تاروت ذن

فال تاروت ذن

ارسال شده در ۰۴ تیر ۱۴۰۰ ۵۰ دیدگاه

فال تاروت ذن، ترکیبی از فال تاروت و فرهنگ بودایی بوده که این ترکیب باعث انرژی بخشی بیشتر کارت های تاروت شده است. با استفاده از اصول یین و یانگ (انرژی های مخالف اما مکمل) تاروت ذن می تواند شما را به سمت روشنگری راهنمایی کند.

روشن
تاریک