شست - تاروت رنگی

انواع شست و خصوصیات آنها

انواع شست و خصوصیات آنها

ارسال شده در ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ ۵ دیدگاه

خصوصیات انواع شست کف دست و انگشتان ما حاوی استعداد ها و توانایی های ماست و شست دست نیز همانند یک موتور یا ایستگاه قدرت است که میتواند موجب احیای این استعدادها شود. نکته: شما […]

روشن
تاریک