شکستن - تاروت رنگی

🍽️ تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف مختلف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🍽️ تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف مختلف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۲۸ آبان ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف 🍽️ بعضی از معبرین معتقدند که تعبیر خواب ظرف و ظروف و هر آن‌چه در آشپزخانه به‌کار می‌آید، زن و زنانگی می‌باشد و برخی نیز بر این باورند که […]

🪟 تعبیر خواب شکستن شیشه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🪟 تعبیر خواب شکستن شیشه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۱۲ مهر ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

تعبیر خواب شکستن شیشه 🪟 شیشه جسم‌ ظریفی است که از نظر مفسرّان خواب و رؤیا تعبیر از روح و قلب انسان می‌باشد. از این رو شیشه‌ی شکسته می‌تواند بیانگر آسیب‌های روحی و مسائلی باشد […]

روشن
تاریک