شیخ طوسی | تاروت رنگی

🌿 تعبیر خواب سبزی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🌿 تعبیر خواب سبزی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۱۵ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

تعبیر خواب سبزی 🌿 برخی از معبران کهن نقل کرده‌اند تعبیر دیدن سبزی در خواب اشاره به افکار موهوم و خیالاتی دارد که در سر می‌پرورانید.‌ مفهومی که برای مشاهده انواع میوه و سبزی در […]

📱 تعبیر خواب تلفن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

📱 تعبیر خواب تلفن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۱۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

تعبیر خواب تلفن 📱 تعبیر مشاهده کردن تلفن همراه در خواب، نشان دهنده برقراری ارتباط قلبی و احساسی بین خواب بیننده و شخصی از عزیزانش است. در عین حال دیدن رویای مذکور به این معناست […]

🌱 تعبیر خواب تخمه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🌱 تعبیر خواب تخمه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

تعبیر خواب تخمه 🌱 مصرف کردن تخمه می‌تواند جزو کارهای سرگرم کننده در عالم بیداری باشد و اگر در خواب مشاهده کنید که تخمه مصرف می‌کنید، تعبیر آن نشان دهنده این است که اعمال ناروا […]

روشن
تاریک