شیشه - تاروت رنگی

🪟 تعبیر خواب شکستن شیشه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🪟 تعبیر خواب شکستن شیشه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۱۲ مهر ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

تعبیر خواب شکستن شیشه 🪟 شیشه جسم‌ ظریفی است که از نظر مفسرّان خواب و رؤیا تعبیر از روح و قلب انسان می‌باشد. از این رو شیشه‌ی شکسته می‌تواند بیانگر آسیب‌های روحی و مسائلی باشد […]

روشن
تاریک