عشایر بختیاری - تاروت رنگی

فال نخود

فال نخود

ارسال شده در ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ۳۸ دیدگاه

فال نخود یک فال کاملا ایرانی و مرسوم در بین عشایر بختیاری می باشد که سالیان سال در میان این افراد مورد استفاده قرار گرفته و میگیرد. در فال نخود آمدن جواب بد، بد مطلق معنی نمی دهد و ممکن است جواب نیت شما به مرور زمان اثر خود را از دست بدهد و نهایتا به جوابی مطلوب تبدیل شود.

روشن
تاریک