عشق - تاروت رنگی

فال عشق و احساس

فال عشق و احساس

ارسال شده در ۰۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۹۳ دیدگاه

عشق، احساسیت درونی نسبت فردی دیگر که می توان انواع مختلف داشته باشد. فال عشق و احساس تاروت رنگی، فال مربوط به احساس شما و فرد مقابلتان نسبت به شماست. در این فال ما به عشق و احساس شما می پردازیم و کارت عشق مربوط به آن را به شما نشان میدهیم. برای گرفتن فال عشق ابتدا چشمان خود را بسته و ذهن خود را از تمامی افکار تخلیه کنید.

فال تاروت عشقی | تاروت احساسی

فال تاروت عشقی | تاروت احساسی

ارسال شده در ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ۲۴۳ دیدگاه

فال تاروت جزو قدیمی ترین و معتبرترین فال های جهان بوده و تاروت عشقی بخشی از این فال می باشد. در این فال شما نیت خود را بر حسب سوالات عاشقانه گذاشته و کارت های خود را انتخاب می کنید. فال تاروت عشقی توسط فالگیران و طالع بینان بسیاری مورد استفاده قرار گرفته و می گیرد.

روشن
تاریک