عطسه - تاروت رنگی

فال عطسه

فال عطسه

ارسال شده در ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ۷۹ دیدگاه

فال عطسه و برخی اعتقادات نسبت به آن عطسه کردن در آستانه ورود به منزل، نامبارک است. عطسه کردن هنگام شروع یک کسب و کار جدید فرخنده و مبارک است. عطسه کردن هنگام ارائه سند، […]

روشن
تاریک