فال قرآن - تاروت رنگی

فال قرآنی

فال قرآنی

ارسال شده در ۰۴ فروردین ۱۳۹۹ ۲۱۴ دیدگاه

فال قرآنی یک مدل از استخاره با قرآن با تفاوتی اندک می باشد. در فال قرآنی شما فقط به دنبال جواب استخاره یعنی خوب یا بد بودن آن هستید و اولین آیه و تفسیر آن در صفحه مورد نظر مشاده می کنید. در حالی که در استخاره با قرآن شما نتیجه استخاره برای نیت کلی، ازدواج و یا معامله را مشاهده می نمایید.