لانسوپرازول 30 - تاروت رنگی

قرص لانسوپرازول – عوارض جانبی، نحوه مصرف و تداخل دارویی

قرص لانسوپرازول – عوارض جانبی، نحوه مصرف و تداخل دارویی

ارسال شده در ۰۶ فروردین ۱۳۹۹ یک دیدگاه

لانسوپرازول چیست؟ لانسوپرازول یک داروی تجویزی است و به شکل کپسول خوراکی و قرص جویدنی پیوسته رهش موجود می باشد. داروهای پیوسته رهش تا زمانی که کاملا از معده عبور نکرده اند، ماده موثر خود […]

روشن
تاریک