ماهجونگ - تاروت رنگی

فال ماهجونگ ۳ کارتی

فال ماهجونگ ۳ کارتی

ارسال شده در ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ ۳۰ دیدگاه

برای انجام فال ماهجونگ ۳ کارتی ابتدا با تمرکز نیت کرده، سپس ۳ کارت را انتخاب کنید. پس از انتخاب کارت ها، معنی نمادهایی که انتخاب کرده اید برای شما نمایش داده خواهد شد. نیت کرده و اولین کارت را انتخاب کنید

فال ماهجونگ

فال ماهجونگ

ارسال شده در ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ یک دیدگاه

فال ماهجونگ فال ماهجونگ از جمله فال های چینی می بوده که بیشتر برای بازی از آن استفاده میشده. فال ماهجونگ دارای چند نشان کلی بوده و هر نشان دارای چند نماد می باشد. امیدواریم […]

فال ماهجونگ ۱ کارتی

فال ماهجونگ ۱ کارتی

ارسال شده در ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ ۲۳ دیدگاه

برای انجام فال ماهجونگ ۱ کارتی ابتدا با تمرکز نیت کرده، سپس ۱ کارت را انتخاب کنید. پس از انتخاب کارت، معنی نمادی که انتخاب کرده اید نمایش داده خواهد شد. نیت کرده و یک کارت را انتخاب کنید

روشن
تاریک