معنی کارت | تاروت رنگی

معنی کامل کارت پادشاه سکه در تاروت صغیر (King of Pentacles)

معنی کامل کارت پادشاه سکه در تاروت صغیر (King of Pentacles)

ارسال شده در ۰۱ دی ۱۴۰۰ یک دیدگاه

کارت پادشاه سکه کارت پادشاه سکه در تاروت به معنای فردی کارآفرین، ماهر، قابل اعتماد، حامی و با ثبات است که شخصیت او، ترکیبی از انرژی مثبت خاک و تمرکز یک پادشاه می باشد. پادشاه […]

معنی کامل کارت شوالیه سکه در تاروت صغیر (Knight of Pentacles)

معنی کامل کارت شوالیه سکه در تاروت صغیر (Knight of Pentacles)

ارسال شده در ۲۹ آذر ۱۴۰۰ ۲ دیدگاه

کارت شوالیه (دلاور) سکه کارت شوالیه (دلاور) سکه در تاروت به معنای فردی تزلزل ناپذیر، محتاط، دقیق، واقع بین و سخت کوش است. این فرد سخت کوش، با استقامت و فداکار ممکن است درباره جزئیات […]

معنی کامل کارت نوباوه سکه در تاروت صغیر (Page of Pentacles)

معنی کامل کارت نوباوه سکه در تاروت صغیر (Page of Pentacles)

ارسال شده در ۲۹ آذر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت نوباوه سکه کارت نوباوه سکه نشان دهنده فردی اهل عمل، مرفه، قابل اعتماد و تاثیر گذار بوده و به معنای فرصت و شانس نیز می باشد. ⬆️ معنی کارت نوباوه سکه صاف وقتی کارت […]

معنی کامل کارت ده سکه در تاروت صغیر (Ten of Pentacles)

معنی کامل کارت ده سکه در تاروت صغیر (Ten of Pentacles)

ارسال شده در ۲۹ آذر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت ده سکه کارت ده سکه در تاروت به معنای ثروت، پایندگی، قرارداد و موفقیت مادی است. تصویر روی کارت بازار یک روستا را نشان می دهد که مردم در آن، به زندگی روزمره خود […]

معنی کامل کارت نه سکه در تاروت صغیر (Nine of Pentacles)

معنی کامل کارت نه سکه در تاروت صغیر (Nine of Pentacles)

ارسال شده در ۲۹ آذر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت نه سکه کارت نه سکه در تاروت به معنای نظم، اعتماد به نفس و تغییر رفتار بوده و در کل تعابیر مثبتی دارد. سکه ها در این تصویر نزدیک زمین قرار دارند و نشانه […]

معنی کامل کارت هشت سکه در تاروت صغیر (Eight of Pentacles)

معنی کامل کارت هشت سکه در تاروت صغیر (Eight of Pentacles)

ارسال شده در ۲۸ آذر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت هشت سکه کارت هشت سکه در تاروت به معنی تلاش و پشت کار، دانش، کار سخت، توجه به جزئیات و تمرکز است. به نظر می رسد شخص روی کارت، مشغول انجام کاری است که […]

معنی کامل کارت هفت سکه در تاروت صغیر (Seven of Pentacles)

معنی کامل کارت هفت سکه در تاروت صغیر (Seven of Pentacles)

ارسال شده در ۲۸ آذر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت هفت سکه کارت هفت سکه در تاروت نماد ارزیابی، پاداش، تغییر مسیر و یک وقفه موقت است. این کارت نشان دهنده نتیجه نهایی نبوده و به شما می گوید که باید کمی مکث کرده […]

معنی کامل کارت شش سکه در تاروت صغیر (Six of Pentacles)

معنی کامل کارت شش سکه در تاروت صغیر (Six of Pentacles)

ارسال شده در ۲۸ آذر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت شش سکه کارت شش سکه در تاروت به معنای داشتن یا نداشتن منابع، دانش و قدرت است. این کارت تفسیر دشواری داشته و می تواند به معنی افراط و تفریط باشد. تصویر روی کارت […]

معنی کامل کارت پنج سکه در تاروت صغیر (Five of Pentacles)

معنی کامل کارت پنج سکه در تاروت صغیر (Five of Pentacles)

ارسال شده در ۲۸ آذر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت پنج سکه کارت پنج سکه در تاروت به معنای روزهای سخت، بیماری و طرد شدن بوده و معمولا معنی منفی دارد. تصویر روی کارت نشان دهنده دو فرد گرسته بیمار است که در سرما […]

روشن
تاریک