معنی کارت - صفحه 2 از 8 - تاروت رنگی

معنی کامل کارت چهار سکه در تاروت صغیر – Four of Pentacles

معنی کامل کارت چهار سکه در تاروت صغیر – Four of Pentacles

ارسال شده در ۲۸ آذر ۱۴۰۰ یک دیدگاه

کارت چهار سکه کارت چهار سکه در تاروت به معنای انحصارطلبی، کنترل، جلوگیری از تغییرات و تحمیل عقاید خود به دیگران است. مراقب باشید که این احساس مالکیت، از کنترل خارج نشود، زیرا این اتفاق […]

معنی کامل کارت سه سکه در تاروت صغیر – Three of Pentacles

معنی کامل کارت سه سکه در تاروت صغیر – Three of Pentacles

ارسال شده در ۲۸ آذر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت سه سکه کارت سه سکه به معنی کار گروهی، برنامه ریزی، شایستگی (صلاحیت) و غلبه بر غیرممکن هاست. این کارت، سه جام و کارت راهبه از تاروت کبیر، کارت هایی هستند که به کارهای […]

معنی کامل کارت دو سکه در تاروت صغیر – Two of Pentacles

معنی کامل کارت دو سکه در تاروت صغیر – Two of Pentacles

ارسال شده در ۲۸ آذر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت دو سکه کارت دو سکه در تاروت به معنی انعطاف پذیری، سرگرمی، حقه بازی و بالا بودن انرژی می باشد. این کارت نماد روزهای خوب است، اما مراقب کار و فعالیت بیش از حد […]

معنی کامل کارت تک سکه در تاروت صغیر – Ace of Pentacles

معنی کامل کارت تک سکه در تاروت صغیر – Ace of Pentacles

ارسال شده در ۲۸ آذر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت تک سکه کارت تک (یک یا آس) سکه بیانگر نیروی مادی، رفاه، کارایی، اعتماد، فراوانی و امنیت بوده و به معنی شروعی جدید می باشد. ⬆️ معنی کارت یک سکه صاف هنگامی که کارت […]

معنی کامل کارت پادشاه شمشیر در تاروت صغیر – King of Swords

معنی کامل کارت پادشاه شمشیر در تاروت صغیر – King of Swords

ارسال شده در ۲۰ آذر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت پادشاه شمشیر کارت پادشاه شمشیر در تاروت به معنای فردی روشن فکر، تحلیل گر، دقیق، عادل، با اخلاق، فصیح و بصیر است. شخصیت او ترکیبی از انرژی مثبت باد و تمرکز یک پادشاه می […]

معنی کامل کارت شوالیه (دلاور) شمشیر در تاروت صغیر – Knight of Swords

معنی کامل کارت شوالیه (دلاور) شمشیر در تاروت صغیر – Knight of Swords

ارسال شده در ۱۸ آذر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت شوالیه (دلاور) شمشیر کارت شوالیه (دلاور) شمشیر در تاروت به معنای فردی قاطع (صریح)، مقتدر (مسلط)، رک (با زبان نیش دار)، آگاه (خود رای) و منطقی (بی احساس) می باشد. از یک سو، شوالیه […]

معنی کامل کارت ده شمشیر در تاروت صغیر – Ten of Swords

معنی کامل کارت ده شمشیر در تاروت صغیر – Ten of Swords

ارسال شده در ۱۸ آذر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت ده شمشیر کارت ده شمشیر در تاروت نماد از خود گذشتگی، ذهنیت قربانی، به ته خط رسیدن، فقدان عمیق، خیانت دردناک و حوادث غم انگیز است. ⬆️ معنی کارت ده شمشیر صاف وقتی ده […]

معنی کامل کارت نه شمشیر در تاروت صغیر – Nine of Swords

معنی کامل کارت نه شمشیر در تاروت صغیر – Nine of Swords

ارسال شده در ۱۸ آذر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت نه شمشیر کارت نه شمشیر در تاروت بیانگر نگرانی، احساس گناه و ناراحتی است. این کارت نشان دهنده درد و اندوهی است که ما در درون خود ایجاد می کنیم (بر خلاف کارت سه […]