معنی کارت - صفحه 3 از 8 - تاروت رنگی

معنی کامل کارت هشت شمشیر در تاروت صغیر – Eight of Swords

معنی کامل کارت هشت شمشیر در تاروت صغیر – Eight of Swords

ارسال شده در ۱۶ آذر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت هشت شمشیر کارت هشت شمشیر در تاروت نماد محدودیت، سردرگمی و ناتوانی است. زن روی کارت چشمان و دستانش بسته شده، در میان شمشیرها گرفتار گشته و نمی داند چگونه می تواند به امنیت […]

معنی کامل کارت هفت شمشیر در تاروت صغیر – Seven of Swords

معنی کامل کارت هفت شمشیر در تاروت صغیر – Seven of Swords

ارسال شده در ۱۵ آذر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت هفت شمشیر کارت هفت شمشیر در تاروت بیانگر فرار، انزوا طلبی و آبروریزی پنهانی بوده و نشان دهنده کسی است که برنامه های مخفی و انفرادی دارد. ⬆️ معنی کارت هفت شمشیر صاف وقتی […]

معنی کامل کارت شش شمشیر در تاروت صغیر – Six of Swords

معنی کامل کارت شش شمشیر در تاروت صغیر – Six of Swords

ارسال شده در ۱۴ آذر ۱۴۰۰ یک دیدگاه

کارت شش شمشیر کارت شش شمشیر در تاروت بیانگر افسردگی، دوران بهبودی و سفر است. شما از موانع عبور کرده و به آرامش خواهید رسید. ⬆️ کارت شش شمشیر صاف وقتی کارت شش شمشیر به […]

معنی کامل کارت پنج شمشیر در تاروت صغیر – Five of Swords

معنی کامل کارت پنج شمشیر در تاروت صغیر – Five of Swords

ارسال شده در ۱۴ آذر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت پنج شمشیر پنج شمشیر در تاروت بیانگر منافع شخصی، اختلاف، خصومت، پرخاشگری، بی حرمتی و منافع شخصی می باشد (همه چیز متعلق به من است). این کارت ممکن است به معنی تسلیم شدن، کاری […]

معنی کامل کارت چهار شمشیر در تاروت صغیر – Four of Swords

معنی کامل کارت چهار شمشیر در تاروت صغیر – Four of Swords

ارسال شده در ۱۳ آذر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت چهار شمشیر چهار شمشیر در تاروت بیانگر استراحت، تفکر، آماده سازی و آرام کردن ذهن است. تمام کارت های شمشیر نشان دهنده نوعی آزمایش و چالش هستند و چهار شمشیر نیز از این قاعده […]

معنی کامل کارت سه شمشیر در تاروت صغیر – Three of Swords

معنی کامل کارت سه شمشیر در تاروت صغیر – Three of Swords

ارسال شده در ۱۲ آذر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت سه شمشیر کارت سه شمشیر در تاروت نشان دهنده دلشکستگی، تنهایی، خیانت، اندوه واقعی یا غم می باشد. ⬆️ معنی کارت سه شمشیر صاف وقتی سه شمشیر به صورت صاف بیرون آورده می شود، […]

معنی کامل کارت دو شمشیر در تاروت صغیر – Two of Swords

معنی کامل کارت دو شمشیر در تاروت صغیر – Two of Swords

ارسال شده در ۱۲ آذر ۱۴۰۰ یک دیدگاه

کارت دو شمشیر کارت دو شمشیر در تاروت بیانگر احساسات سرکوب شده، دوری، رسیدن به بن بست، انتخاب و تصمیم گیری های سخت و دشوار است. این کارت نماد زنی است که احساسات خود را […]

معنی کامل کارت تک شمشیر در تاروت صغیر – Ace of Swords

معنی کامل کارت تک شمشیر در تاروت صغیر – Ace of Swords

ارسال شده در ۱۰ آذر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت تک شمشیر کارت تک (یک یا آس) شمشیر در تاروت به معنای نیروی ذهنی، حقیقت، عدالت، ایده ها و برنامه های جدید، پیروزی، پایداری و مشکلاتی است که با استفاده از هوش و قدرت […]

معنی کامل کارت پادشاه جام در تاروت صغیر – King of Cups

معنی کامل کارت پادشاه جام در تاروت صغیر – King of Cups

ارسال شده در ۳۰ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت شاه جام کارت پادشاه جام در تاروت نماد خرد، آرامش، تدبیر، حمایت و مدارا بوده و ترکیبی از انرژی مثبت آب و تمرکز یک پادشاه است. او جهان را با قلب خود می شناسد، […]