معنی کارت - صفحه 5 از 8 - تاروت رنگی

معنی کامل کارت دو جام در تاروت صغیر – Two of Cups

معنی کامل کارت دو جام در تاروت صغیر – Two of Cups

ارسال شده در ۲۷ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت دو جام کارت دو جام در تاروت نماد زیبایی و جذابیت جنسی بین دو نفر می باشد. این همان کارتی است که زوج ها می خواهند آن را داشته باشند. این کارت نشان دهنده […]

معنی کامل کارت تک جام در تاروت صغیر – Ace of Cups

معنی کامل کارت تک جام در تاروت صغیر – Ace of Cups

ارسال شده در ۲۶ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت تک جام کارت تک (یک یا آس) جام در تاروت بیانگر احساسات عمیق، بینش، صمیمیت و عشق است. این کارت به شما می گوید که از نظر احساسی، به آگاهی و بینش رسیده اید. […]

معنی کامل کارت پادشاه چوبدست در تاروت صغیر – King of Wands

معنی کامل کارت پادشاه چوبدست در تاروت صغیر – King of Wands

ارسال شده در ۲۱ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت پادشاه چوبدست کارت پادشاه چوبدست در تاروت نشان دهنده شخصیتی خلاق، الهام بخش، قوی، کاریزماتیک و جسور می باشد. چنین شخصیتی ترکیبی از انرژی مثبت آتش کارت های چوبدست و تمرکز یک پادشاه است. […]

معنی کامل کارت شوالیه (دلاور) چوبدست در تاروت صغیر – Knight of Wands

معنی کامل کارت شوالیه (دلاور) چوبدست در تاروت صغیر – Knight of Wands

ارسال شده در ۲۱ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت شوالیه (دلاور) چوبدست کارت شوالیه (دلاور) چوبدست در تاروت به معنای جذاب بودن (سطحی)، اعتماد به نفس (غرور)، شهامت (بی پروایی)، ماجراجویی (بی قراری) و اشتیاق (تندخویی) می باشد. از یک سو، شوالیه چوبدست […]

معنی کامل کارت نوباوه چوبدست در تاروت صغیر – Page of Wands

معنی کامل کارت نوباوه چوبدست در تاروت صغیر – Page of Wands

ارسال شده در ۲۱ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت نوباوه چوبدست کارت نوباوه چوبدست در تاروت نماد خلاقیت، اشتیاق، اعتماد به نفس و شجاعت است. این کارت به مفاهیم معنوی نیز اشاره دارد. بسته به کارت های همراه با آن، گاهی اوقات کارت […]

معنی کامل کارت ده چوبدست در تاروت صغیر – Ten of Wands

معنی کامل کارت ده چوبدست در تاروت صغیر – Ten of Wands

ارسال شده در ۲۰ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت ده چوبدست کارت ده چوبدست در تاروت به معنای طولانی شدن بیش از حد امور، کار زیاد، ظلم و مبارزه است. برخی از کارت هایی که ویژگی های ده چوبدست را تقویت می کند […]

معنی کامل کارت نه چوبدست در تاروت صغیر – Nine of Wands

معنی کامل کارت نه چوبدست در تاروت صغیر – Nine of Wands

ارسال شده در ۲۰ آبان ۱۴۰۰ یک دیدگاه

کارت نه چوبدست کارت نه چوبدست در تاروت به معنی حمایت، پشتکار، استقامت، تحمل و مقاومت می باشد. با نگاهی به شکل روی کارت در می یابیم که این شخص نبردهای خاصی را پشت سر […]

معنی کامل کارت هشت چوبدست در تاروت صغیر – Eight of Wands

معنی کامل کارت هشت چوبدست در تاروت صغیر – Eight of Wands

ارسال شده در ۲۰ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت هشت چوبدست هشت چوبدست در تاروت نماد ارتباطات، سفر، سرعت، اقدامات سریع، نتیجه گیری و اخبار تازه است. چوبدست های روی این کارت نشان دهنده یک عمل و اثرات آن می باشد. به طور […]

معنی کامل کارت هفت چوبدست در تاروت صغیر – Seven of Wands

معنی کامل کارت هفت چوبدست در تاروت صغیر – Seven of Wands

ارسال شده در ۲۰ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت هفت چوبدست هفت چوبدست در تاروت به معنای اعتراض، دفاع، پرخاشگری، اعتقاد راسخ و شجاعت می باشد. پرخاشگری و اعتراض در کارت هفت چوبدست به عنوان دو روی یک سکه نشان داده شده است. […]