منوچهر مطیعی تهرانی - تاروت رنگی

🪟 تعبیر خواب شکستن شیشه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🪟 تعبیر خواب شکستن شیشه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۱۲ مهر ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

تعبیر خواب شکستن شیشه 🪟 شیشه جسم‌ ظریفی است که از نظر مفسرّان خواب و رؤیا تعبیر از روح و قلب انسان می‌باشد. از این رو شیشه‌ی شکسته می‌تواند بیانگر آسیب‌های روحی و مسائلی باشد […]

🚆 تعبیر خواب قطار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🚆 تعبیر خواب قطار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۱۱ مهر ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

تعبیر خواب قطار🚆 برخی از تعبیر خواب قطار عبارتست از: تغییرات بزرگ، پیشرفت و بهبود زندگی، بهتر شدن وضعیت اجتماعی، مسافرت کوتاه، مهمان ناخوانده، رسیدن به خواسته ها می باشد. قطار، نماد کنترل شما بر […]

🌎 تعبیر خواب زیرزمین از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🌎 تعبیر خواب زیرزمین از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۱۱ مهر ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

تعبیر خواب زیرزمین 🌎 دیدن زیرزمین در خواب از نظر معبران دارای تعبیر چند وجهی و متفاوت می‌باشد. عده‌ای آن را نماد ثروت و مکنت دانسته و عده‌ای هم زیرزمین را بیانگر خانه و خانواده […]

🦷 تعبیر خواب شکستن دندان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🦷 تعبیر خواب شکستن دندان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

تعبیر خواب شکستن دندان 🦷 ما در این مطلب به تعبیر خواب هایی می‌پردازیم که منحصراً در ارتباط با شکستن دندان و یا دندان‌ها است. از نظر اکثر عالمان و مفسران عالم رؤیا و خواب، […]

🚀 تعبیر خواب سفر و مسافرت کردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🚀 تعبیر خواب سفر و مسافرت کردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

تعبیر خواب سفر و مسافرت کردن 🚀 سفر کردن در خواب، همانطور که از اسمش پیداست، نماد تحوّل و دگرگونی در زندگیست و تعبیر آن به متغیر‌هایی همچون، مکان فعلی صاحب خواب، مکانی که قصد […]