منوچهر مطیعی تهرانی - صفحه 2 از 15 - تاروت رنگی

🏭 تعبیر خواب آسیاب از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🏭 تعبیر خواب آسیاب از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۱۹ مهر ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آسیاب 🏭 تعبیر متفاوتی را می‌توان برای خواب آسیاب در نظر گرفت. در این‌جا با بررسی تفاسیر معبران بزرگ به روشن شدن هر چه بیشتر موضوع خواهیم پرداخت. آسیاب وسیله‌ای است که در […]

🪟 تعبیر خواب شکستن شیشه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🪟 تعبیر خواب شکستن شیشه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۱۲ مهر ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

تعبیر خواب شکستن شیشه 🪟 شیشه جسم‌ ظریفی است که از نظر مفسرّان خواب و رؤیا تعبیر از روح و قلب انسان می‌باشد. از این رو شیشه‌ی شکسته می‌تواند بیانگر آسیب‌های روحی و مسائلی باشد […]

🚆 تعبیر خواب قطار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🚆 تعبیر خواب قطار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۱۱ مهر ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

تعبیر خواب قطار🚆 برخی از تعبیر خواب قطار عبارتست از: تغییرات بزرگ، پیشرفت و بهبود زندگی، بهتر شدن وضعیت اجتماعی، مسافرت کوتاه، مهمان ناخوانده، رسیدن به خواسته ها می باشد. قطار، نماد کنترل شما بر […]

🌎 تعبیر خواب زیرزمین از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🌎 تعبیر خواب زیرزمین از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۱۱ مهر ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

تعبیر خواب زیرزمین 🌎 دیدن زیرزمین در خواب از نظر معبران دارای تعبیر چند وجهی و متفاوت می‌باشد. عده‌ای آن را نماد ثروت و مکنت دانسته و عده‌ای هم زیرزمین را بیانگر خانه و خانواده […]

روشن
تاریک