مکعب - تاروت رنگی

فال مکعب (تاس)

فال مکعب (تاس)

ارسال شده در ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ ۹۴ دیدگاه

فال مکعب یکی از فال های بازی مانند می باشد که با ۳ مکعب می توان انجام داد. در این فال باید ۳ بار مکعب را انتخاب کرده و با توجه به اعداد آن، مجموع اعداد و خانه ای که مکعب ها بر روی آن قرار دارند، تعبیر می شود. برای گرفتن فال مکعب کافیست ابتدا نیت کرده و بر روی مکعب زیر کلیک نمایید.

روشن
تاریک