هورمون مردانه - تاروت رنگی

آزمایش تستوسترون – تفسیر، بهترین زمان انجام و میزان نرمال آن

آزمایش تستوسترون – تفسیر، بهترین زمان انجام و میزان نرمال آن

ارسال شده در ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ۴ دیدگاه

آزمایش تستوسترون چیست؟ این آزمایش، میزان هورمون تستوسترون (Testosterone) در بدن را اندازه گیری کرده و آن را برحسب نانوگرم بر دسی لیتر (ng/dL) گزارش می کند. این آزمایش به عنوان تست تستوسترون سرم نیز، […]

روشن
تاریک