کف دست - تاروت رنگی

رنگ کف دست و تاثیر آن بر وضعیت روحی و جسمی افراد

رنگ کف دست و تاثیر آن بر وضعیت روحی و جسمی افراد

ارسال شده در ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ یک دیدگاه

کف دست شما چه رنگی است و چه تاثیری بر وضعیت روحی و جسمی شما دارد؟ گاهی اوقات رنگ کف دستان شما میتواند تغییر کند. اغلب اوقات کف دست سایه ای به رنگ صورتی خواهد […]

روشن
تاریک