مطالب دسته بندی کتاب - تاروت رنگی

غزل شماره ۹۵ – مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت

غزل شماره ۹۵ – مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت

ارسال شده در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

غزل شماره ۹۵ از دیوان حافظ – مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت خرابم می‌کند هر دم فریب چشم جادویت پس از چندین شکیبایی شبی یا رب توان دیدن […]

غزل شماره ۹۴ – زان یار دلنوازم شکریست با شکایت

غزل شماره ۹۴ – زان یار دلنوازم شکریست با شکایت

ارسال شده در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

غزل شماره ۹۴ از دیوان حافظ – زان یار دلنوازم شکریست با شکایت زان یار دلنوازم شکریست با شکایت گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت بی مزد بود و منت هر خدمتی که […]

غزل شماره ۹۳ – چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت

غزل شماره ۹۳ – چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت

ارسال شده در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

غزل شماره ۹۳ از دیوان حافظ – چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت حقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت به نوک خامه رقم کرده‌ای سلام مرا […]

غزل شماره ۹۱ – ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت

غزل شماره ۹۱ – ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت

ارسال شده در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

غزل شماره ۹۱ از دیوان حافظ – ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت جانم بسوختی و به دل دوست دارمت تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک […]

غزل شماره ۹۰ – ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت

غزل شماره ۹۰ – ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت

ارسال شده در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

غزل شماره ۹۰ از دیوان حافظ – ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت بنگر که از کجا به کجا می‌فرستمت حیف است طایری چو تو در خاکدان غم زین […]

غزل شماره ۸۹ – یا رب سببی ساز که یارم به سلامت

غزل شماره ۸۹ – یا رب سببی ساز که یارم به سلامت

ارسال شده در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

غزل شماره ۸۹ از دیوان حافظ – یا رب سببی ساز که یارم به سلامت یا رب سببی ساز که یارم به سلامت بازآید و برهاندم از بند ملامت خاک ره آن یار سفرکرده بیارید […]

غزل شماره ۸۸ – شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت

غزل شماره ۸۸ – شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت

ارسال شده در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

غزل شماره ۸۸ از دیوان حافظ – شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت حدیث هول قیامت که گفت واعظ […]

غزل شماره ۸۷ – حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

غزل شماره ۸۷ – حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

ارسال شده در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

غزل شماره ۸۷ از دیوان حافظ – حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع شکر خدا که سر […]

غزل شماره ۸۶ – ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت

غزل شماره ۸۶ – ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت

ارسال شده در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

غزل شماره ۸۶ از دیوان حافظ – ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت کار چراغ خلوتیان باز درگرفت آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت وین […]