مطالب دسته بندی کتاب - تاروت رنگی

غزل شماره ۴۶۰ – سلیمی منذ حلت بالعراق

غزل شماره ۴۶۰ – سلیمی منذ حلت بالعراق

ارسال شده در ۰۴ مهر ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

غزل شماره ۴۶۰ از دیوان حافظ – سلیمی منذ حلت بالعراق سلیمی منذ حلت بالعراق الاقی من نواها ما الاقی الا ای ساروان منزل دوست الی رکبانکم طال اشتیاقی خرد در زنده رود انداز و […]

غزل شماره ۴۵۷ – هزار جهد بکردم که یار من باشی

غزل شماره ۴۵۷ – هزار جهد بکردم که یار من باشی

ارسال شده در ۰۴ مهر ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

غزل شماره ۴۵۷ از دیوان حافظ – هزار جهد بکردم که یار من باشی هزار جهد بکردم که یار من باشی مرادبخش دل بی‌قرار من باشی چراغ دیده شب زنده دار من گردی انیس خاطر […]

غزل شماره ۴۵۵ – عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بوالهوسی

غزل شماره ۴۵۵ – عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بوالهوسی

ارسال شده در ۰۳ مهر ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

غزل شماره ۴۵۵ از دیوان حافظ – عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بوالهوسی عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بوالهوسی ای پسر جام می‌ام ده که به پیری برسی چه شکرهاست در این شهر که قانع […]

غزل شماره ۴۵۴ – ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی

غزل شماره ۴۵۴ – ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی

ارسال شده در ۰۳ مهر ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

غزل شماره ۴۵۴ از دیوان حافظ – ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی چو گل گر خرده‌ای داری […]

غزل شماره ۴۵۳ – ای که دایم به خویش مغروری

غزل شماره ۴۵۳ – ای که دایم به خویش مغروری

ارسال شده در ۰۳ مهر ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

غزل شماره ۴۵۳ از دیوان حافظ – ای که دایم به خویش مغروری ای که دایم به خویش مغروری گر تو را عشق نیست معذوری گرد دیوانگان عشق مگرد که به عقل عقیله مشهوری مستی […]

غزل شماره ۴۵۲ – طفیل هستی عشقند آدمی و پری

غزل شماره ۴۵۲ – طفیل هستی عشقند آدمی و پری

ارسال شده در ۰۳ مهر ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

غزل شماره ۴۵۲ از دیوان حافظ – طفیل هستی عشقند آدمی و پری طفیل هستی عشقند آدمی و پری ارادتی بنما تا سعادتی ببری بکوش خواجه و از عشق بی‌نصیب مباش که بنده را نخرد […]

غزل شماره ۴۵۱ – خوش کرد یاوری فلکت روز داوری

غزل شماره ۴۵۱ – خوش کرد یاوری فلکت روز داوری

ارسال شده در ۰۳ مهر ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

غزل شماره ۴۵۱ از دیوان حافظ – خوش کرد یاوری فلکت روز داوری خوش کرد یاوری فلکت روز داوری تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری آن کس که اوفتاد خدایش گرفت دست گو […]