🥛 تعبیر خواب شیر (خوراکی) از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ش ۸ دیدگاه
 • تعبیر خواب شیر (خوراکی)🥛

  شیر مایع خوراکی که توسط غدد پستانداران تولید می شود و غذای اصلی نوزادان را تشکیل می دهد که هنوز توانایی گوارش و هضم غذا ها را ندارند. از مرسوم ترین حیوانات که شیر آنان بسیار مقوی و لازمه برنامه غذایی امروز انسان هاست، گاو و گوسفند و بز و شتر می باشد. همچنین بسیاری از غذا ها و لبنیات از این ماده با ارزش گرفته می شود. این مایع در خواب تعابیر متفاوتی دارد، ولی اولین تعبیر که اغلب معبران هم در آن اتفاق نظر دارند؛ افزایش رزق و روزی، برکت، دارایی و ثروت است. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: مشکل و مانع، ترس از دشمن، رهایی از سختی ها، شفا مریض، آزادی زندانی، ضرر و زیان سلامتی و تندرستی و …
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  تعبیر خواب شیر

  تعبیر خواب شیر (خوراکی) بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳

  از نظر امام جعفر صادق (ع) اگر در خواب دیدید که در حال دوشیدن شیر یک حیوان حرام گوشت هستید، تعبیرش بسیار منفی است و نشانگر ناراحتی و غم و اندوه است.
  اگر این حیوان از دسته حیوانات حلال گوشت بود، پس تعبیرش می تواند نشانگر به دست آوردن اموال و دارایی است.

  از نظر دانیال نبی 👳

  از نظر دانیال نبی (ع) اگر در خواب دیدید که در حال دوشیدن شیر از یک شتر بودید، به اندازه همان مقدار که شیر دوشیدید، شخصی مثل یک رئیس و یا یک حاکم به شما اموال و دارایی خواهد بخشید.

  از نظر یوسف نبی 👳

  از نظر یوسف نبی (ع) اگر در خواب دیدید که در حال خوردن شیر بودید، این رویا نوید از فراوانی و روزی بیشتر در زندگی می دهد.
  به طور کلی دیدن شیر (خوراکی) چه در حال دوشیدن باشید و چه در حال نوشیدن، تعبیرش بسیار نیک و مثبت می باشد.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر ابراهیم کرمانی اگر کسی شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که در حال شیر دادن به یک کودک هستید، این رویا تعبیر خوبی ندارد. به زودی راهی زندان خواهید شد و برای مدتی حبس می شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از شیر شتر نوشیدید، تعبیر این رویا مثبت و نیکوست. در اصل خواب شما نشانه عظمت، فراوانی، وفور نعمت و رفاه است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک بز ماده را دوشیدید و از شیر آن نوشیدید، تعبیرش رسیدن به ثروت و دارایی از جانب یک خانم است. همچنین ابراهیم کرمانی در جای دیگری آورده است:” نوشیدن شیر بز، نشانگر این است که زنی به شما سود و منفعت زیادی خواهد رساند.”
  ✍️اگر در خواب دیدید که از شیر میش نوشیدید، تعبیرش منفی است. به زودی یک بیماری گریبان شما را خواهد گرفت و برای مدتی گرفتار بستر خواهید شد.
  شیر خوک نوشیدن در خواب، اصلا نشانه خوبی نیست. به اندازه همان مقداری که شیر خوردید، دارایی و اموال تان را از دست خواهید داد و همچنین غم و اندوه بزرگی برایتان ایجاد خواهد شد.
  ✍️شیر گور خر، تعبیرش مثبت است. شیر این حیوان در خواب نشانه سزاواری و شایستگی است.
  ✍️شیر آهو، تعبیر بسیار خوبی دارد. رزق و روزی و برکت در زندگی تان افزایش خواهد یافت و اوضاع تان بسیار بهتر از قبل خواهد شد.
  از نظر ابراهیم کرمانی شیر حیوانات چهارپا که در دشت و دمن چِرا می کنند، نشانه دارایی و اموال بسیار کم و ناچیز می باشد.
  ✍️شیر پلنگ در خواب، تعبیرش پیروزی بر دشمن و بدخواهان است. البته در این تعبیر هر دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد. هم می تواند بر پیروزی شما دلالت داشته باشد و هم بر ترس و وحشت شما از دشمن. با این حال هر چه که هست که در نهایت رفع خواهد شد.
  شیر روباه، تعبیر نیکویی دارد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که از شیر روباه خوردید، بیماری شما بهبود می یابد، شادی و خوشحالی های زیاد و پشت سر هم در زندگی تان اتفاق خواهد افتاد، از شر غم و ناراحتی رها خواهید شد و اگر زندانی و محبوس در اطراف شماست آزاد خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در بین رود خانه ای از شیر قرار گرفته بودید، این رویا نشانگر آشوب و فتنه و بهم ریختگی است. کمی زندگی تان آشفته حال خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن غذایی بودید که با شیر درست شده بود، (مثل شیر برنج، سوپ شیر و…) تعبیرش بسیار عالی خواهد بود.
  ✍️اگر شما یک دختر هستید و در خواب دیدید که پستان های شما پر از شیر شده بود، تعبیر این رویا اصلا خوب نیست و بهتر است صدقه بدهید. این خواب نشان می دهد که شما در سنین جوانی و کم سالی خواهید مرد.
  ✍️اگر شما یک خانم جوان سال هستید و در خواب دیدید که پستان هایتان شیر آورده بود، تعبیرش بالعکس است و برای شما نشانه عمر طولانی و با عذت است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک فرزند دختر دارید و به او شیر می دهید، تعبیر رویای دیده شده بسیار نیکو می باشد. شادی و نشاط و نعمت و رفاه به زندگی شما روانه خواهد شد. به همان مقدار که به این نوزاد شیر دادید، همان مقدار هم خوشی و آرامش پیدا خواهید کرد. این تعبیر فقط برای کسانی صحت دارد که در بیداری و زندگی حقیقی هنوز صاحب فرزند نشده باشند.

  همچنین بخوانید:  🏊 تعبیر خواب شنا کردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر محمد ابن سیرین اگر در خواب دیدید که یک گاو ماده را دوشیدید و از شیر آن خوردید، تعبیر این رویا از افزایش دارایی و ثروت تان خبر می دهد. اگر شما در زندگی حقیقی در بند کسی است و به اصطلاح برده محسوب می شوید و در رویای شبانه تان چنین چیزی را مشاهده کردید؛ تعبیرش برای شما رهایی و رسیدن به آزادی است. همچنین اگر شخصی هستید که هیچ جایگاهی پیش مردم ندارید و همه مرتبا شما را مسخره و یا تحقیر می کنند؛ پس این رویا برای شما هم نشانه خوبی است. تعبیرش به شما از رسیدن به مقام و جایگاه عالی و عزیز و گران قدر شدن خبر می دهد.
  ✍️شیر سگ در عالم رویا نشانه بدی است. امکان دارد با دشمن خود درگیر شوید و با وی به جنگ و کشمکش بپردازید. به تعبیر دیگر این رویا می تواند علامتی از استرس و وحشت شدید بخاطر مسأله ای هم باشد. در هر دو حالت تعبیرش منفی است.
  ✍️ظرف و یا مشک شیر و ماست، مردی را نشان می دهد که بسیار نیکوکار و خَیِّر است و با اموال حلال و مشروع اقدام به به انجام کار های خیری مثل ساخت مسجد، مدرسه و سایر مکان های عمومی می کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که این مشک پاره شد و یا ظرف آن شکست، تعبیرش بر قطع شدن ارتباط شما با این فرد دلالت دارد. اگر بودن این شخص در زندگی تان برایتان بسیار مهم است. پس مراقب رفتار تان با او باشید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که در بهشت بودید ولی شما را از نوشیدن شیر و نوشیدنی منع کرده بودند، تعبیرش منفی است و نشان از آن دارد که از خداوند و دین و ایمان خود فاصله خواهید گرفت، همانطور که در قرآن کریم آمده: …مَن یُشْرِکْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَیهِ الْجَنَّهَ… _ …بدرستی حقیقت این است که کسی که شرک به خدا می‌ورزد محققاً خداوند بهشت را بر او حرام کرده… (مائده-۷۲).

  از نظر اسماعیل ابن اشعث👨

  از نظر اسماعیل ابن اشعث، شیر قاطر در خواب، نشانه خوبی نخواهد بود. اگر در خواب دیدید که شیر این حیوان را دوشیدید و از آن خوردید؛ تعبیرش گرفتار شدن، مصیبت، مشقت و سختی، ترس و وحشت و اضطراب است. اتفاقاتی رخ خواهد داد که آرامش را از شما می گیرد.

  از نظر جابر مغربی👨

  از نظر جابر مغربی اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که از دو پستان خودتان در حال شیر خوردن بودید، این رویا نشانه ای از اندوه، غم، گرفتاری، ناراحتی، سرزنش و تحقیر شدن است. مراقب اعمال و رفتارتان باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی شیر بز به شما تعارف کرد و یا نوشیدید، این رویا تعبیر نیکویی دارد. به زودی سیلی از برکت و دارایی و اموال به زندگی شما روانه خواهد شد. سپاس گزاری از لطف و محبت خداوند را فراموش نکنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خودتان در حال دوشیدن شیر یک بز ماده بودید، تعبیرش این است که اموال و دارایی یکی از دشمنان خود را تصرف خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال نوشیدن از شیر گاو میش بودید، تعبیرش خوب نیست. زنی وارد زندگی شما خواهد شد که سختی ها و گرفتاری های بسیاری برای شما ایجاد می کند و باعث نابودی زندگی شما می شود.
  ✍️شیر گوسفند در خواب، تعبیرش به دست آوردن اموال حلال و درست است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شیر خوک نوشیدید، تعبیرش نشانه ای از زوال عقلی و نادانی است. تصمیمات احمقانه ای خواهید گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شیر فیل خوردید، تعبیرش نیکوست. به واسطه یک شخص بسیار قدرتمند و بزرگوار به دارایی و اموال دست پیدا خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از شیر گرگ نوشیدید، تعبیر این رویا برای شما خیانت دیدن از سمت همسرتان است. بهتر است بیشتر مراقب رفتار های وی باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شیر (خوراکی) یک شیرِ ماده را دوشیدید، تعبیرش این است که به زودی وظیفه منشی گری و مسئول امور یک فرد قدرتمند را به شما خواهند سپرد. اگر شما یک خانم هستید و چنین رویایی دیدید، تعبیر این رویا برای شما نشانه دایه و مادر دومِ پسر یک فرد والا مقام است. شاید از سمت چنین فردی درخواست داشته باشید که از فرزندش مراقبت و برای آن مادری کنید.

  همچنین بخوانید:  🦁 تعبیر خواب شیر (حیوان) از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون اگر در خواب دیدید که در حال نوشیدن شیر بودید، تعبیرش این است که به زودی وارد محیط هایی مطلوب و موافق میل تان خواهید شد که تا مدت ها هیچ گونه استرس و اضطرابی نخواهید داشت.
  ✍️اگر در عالم رویا مقدار زیادی شیر دیدید، رویای شما نمادی از ثروت، دارایی، سلامتی و تندرستی است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شیر خریداری می کردید و یا می فروختید، تعبیرش این است که به اموال و دارایی شما اضافه خواهد شد و ثروت تان دو چندان خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک ظرف شیر را دور انداختید، تعبیر این رویا نشان می دهد که شما به یک باره تصمیم می گیرید فرد با ایمان و خیر خواهی شوید. علت اصلی این تصمیم هم تنها سعادت اخروی تان می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مقداری شیر بر زمین ریختید، تعبیرش خوب نیست. در زندگی تان یک ضرر و زیان جزئی خواهید دید. حتی ممکن است از دست دوستان تان کمی ناراحت و دلگیر شوید و برای مدتی از آنها دور بمانید و ارتباط تان را قطع کنید.
  ✍️اگر در خواب شیری را دیدید که خالص نبود و چیزی به آن اضافه شده بود (مثل کاکائو، عسل، میوه و…)، تعبیرش منفی خواهد بود. بخاطر مشکلات کم و ناچیز زندگی تان گرفتار عذاب و رنج خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال چشیدن مقداری از شیر ترش بودید، نشان می دهد که شما فردی هستید که برای دوستان تان ارزش قائل هستید و ناراحتی و غم آنها شما را هم دلگیر خواهد کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که هرچه سعی کردید نتوانستید شیر بنوشید و حال تان بد می شد، این رویا تعبیرش منفی است و به شما هشدار می دهد که اگر مراقب چیز های با ارزش زندگی تان نباشید، خیلی راحت آنها را از دست خواهید داد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن شیر گرم بودید، تعبیر این رویا ثروت و دارایی است. شما با تلاش و کوشش خود در نهایت به ثروت و دارایی های بسیار خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با شیر در حال حمام کردن بودید، تعبیرش نیکوست. از زندگی خود نهایت لذت خواهید برد و همچنین در طول حیات تان دوستان تان بسیار با ارزش و گران قدری پیدا می کنید.

  برخی از دیگر معبران👴

  از نظر تعبیر گری اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که در پستان های شما شیر جمع شده بود، این رویا برای شما نشانه فرزند دار شدن است. به زودی خداوند به شما یک فرشته کوچک هدیه خواهد داد.
  ✍️اگر شما یک بانوی جوان هستید و در خواب چنین رویایی دیدید، تعبیرش برای شما طولانی شدن عمر و زندگی با عزت و احترام است.
  ✍️اگر شما یک آقا و مجرد هستید و در خواب دیدید که پستان هایتان شیر داشت، تعبیرش برای شما نشانه ازدواج و صاحب فرزند شدن است. اما اگر شما متأهل هستید و همسر دارید، پس به زودی صاحب ثروت بزرگی خواهید شد.
  ✍️اگر یک پیرزن چنین رویایی ببیند، تعبیرش فقر و تنگ دستی است. به زودی محتاج خواهد شد.
  ✍️اگر یک دختر خانم جوان در خواب ببیند که سینه های وی آماده شیردهی است، تعبیرش به هیچ وجه خوب نخواهد بود. عمر کوتاهی دارد و در سن کم از دنیا خواهد رفت.
  ✍️اگر شما یک زن هستید و در خواب دیدید که از سینه های شما شیر روان شده بود، تعبیر این رویا مربوط به زندگی و آینده دختر شماست. رزق و روزی و برکت برای او بیشتر خواهد شد و اموال زیادی از راه حلال به دست او خواهد رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به جای شیر، خون روان شده بود؛ پس تعبیرش دقیقا بالعکس است و دارایی وی حرام و نامشروع می باشد.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که از پستان های خودتان شیر می خوردید، تعبیرش این است که در امور کاری و کسب و کار و شغل تان گرفتار مشکل خواهید شد و چندین ضرر و خسارت مالی برای شما دیده می شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بچه شده بودید و مثل یک نوزاد در حال شیر خوردن بودید، تعبیرش اصلا خوب نیست و نشان می دهد که فعلا به هیچ کدام از اهداف و خواسته های قلبی تان دست نخواهید یافت.
  از نظر یک تعبیر گر شیر هر چه تازه تر و طعم آن شیرین تر، پس در تعبیر آن نیکی و خیر و منفعت بیشتری وجود خواهد داشت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از شیر تازه ای که هنوز گرم بود مقداری نوشیدید، تعبیرش اموال حلال و خداپسند است.
  ✍️اگر بالعکس دیدید که شیر طعم ترش و فاسدی داشت، پس تعبیرش هم برعکس است و نمادی از اموال و دارایی حرام و نامشروع است.
  از نظر برخی از تعبیرگران شیر بز در خواب، از ترس، اضطراب، رعب و وحشت خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از حیوانی در حال دوشیدن شیر بودید اما به جای شیر خون خارج می شد، تعبیرش اموال و ثروت حرام است.
  شیر در خمره و یا ظرف، از زیاد شدن دارایی و ثروت تان خبر می دهد.

  همچنین بخوانید:  🦵 تعبیر خواب شکستن پا از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب شیر (خوراکی) بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️شیر دادن

  اگر در خواب دیدید که در حال شیر دادن به یک نوزاد و یا کسی هستید، این رویا با روحیه و عواطف مادرانه شما در ارتباط است. اگر باردار هستید، دیدن این رویا امری طبیعی است و علت آن هم ناشی از ذوق شما برای رسیدن به نوزادتان می باشد.

  ✔️شیر گرم

  شیر گرم و یا داغ می تواند نمادی از آرامش، رفاه و آسایش فکر و ذهن تان باشد. در حال حاضر هیچ دغدغه فکری و مشغله ای برای شما دیده نمی شود.
  اگر شیر در حال جوشیدن بود، تعبیرش دقیقا برعکس می شود. چیزی و یا اتفاقی ناگوار در راه است که در اولین مرحله آرامش روحی شما را سلب خواهد کرد. در واقع به نوعی این رویا از یک خطر خبر می دهد. مراقب باشید و از انجام اعمالی که می دانید که خیری در آن وجود ندارد، پرهیز کنید.

  ✔️حمام شیر

  اگر در خواب دیدید که بدن خود را با شیر می شستید و یا در یک وان پر از شیر در حال ریلکس کردن بودید، این رویا تصویری از قوه و نیروی ارتباطی قوی شما است. فردی بسیار اجتماعی هستید که به راحتی می توانید با هر نوع شخصیتی ارتباط برقرار کنید.

  ✔️شیر گاو

  شیر گاو در عالم رویا نشانگر میل و تمایل درونی نسبت به انجام اعمال سخت و چالش برانگیز است. به خاطر داشتن چنین ویژگی در نهایت به پاداش خوبی دست پیدا خواهید کرد.

  ✔️شیر ترش و یا بد طعم

  اگر در خواب از شیری نوشیدید و طعم آن بسیار بد بود، تعبیرش این است که شما فردی بسیار بی احساس و سرد مزاج هستید. اگر اکنون در رابطه هستید، پس این رویا به شما گوشزد می کند که مراقب رفتارتان با شریک عاطفی تان باشید، چرا که شاید او از این اخلاق شما آزرده خاطر است ولی به علت علاقه زیاد هیچ گاه این مشکل را بازگو نکرده است. بیشتر به او توجه داشته باشید و سعی کنید مشکلات را حل کنید.

  ✔️شیر همراه با کاکائو

  اگر در خواب شیر را به همراه کاکائو نوشیدید، این رویا نشان می دهد که در زندگی تان مشکلی وجود دارد و همین مشکل مانع لذت بردن شما از زندگی شده است. هر مشکلی راه حلی دارد، پس به جای تمرکز بر بدی ها و منفی ها به دنبال راه چاره برای بهبود وضع موجود باشید.

  ✔️شیر بز

  اگر در خواب شیر بز نوشیدید، این رویا هم با مشکلات شما در ارتباط است. به خاطر هم ریختگی های زندگی تان عمیقا ناراحت هستید و مدام با خود کلنجار می روید.

  ✔️شیر سرد

  اگر در خواب دیدید که در حال نوشیدن یک لیوان شیر سرد بودید، خوابی که دیده اید نشانه افزایش درآمد و یا حقوق شماست. اما این درآمد بیشتر نیازمند تلاش مضاعف و شبانه روزی شماست.

  ✔️شیر در حال جوشیدن

  اگر در خواب دیدید که مقداری شیر بر روی شعله در حال جوشیدن بود، این رویا نشانه ای از رضایت و حس خوب داشتن نسبت به خودتان می باشد. همیشه تلاش می کنید که فردی مثبت اندیش باشید ولی در برخی مواقع موفق نمی شوید. به تعبیر دیگر این رویا رسیدن به هدف و یا سود، از طریق نیرنگ و فریب است. شاید قصد دارید که از طریق حیله زدن به نیت خود دست پیدا کنید.

  ✔️شیر خوردن نوزاد

  اگر در خواب شاهد شیر خوردن یک نوزاد بودید، یکی از دوستان تان که در مدارج بالایی تحصیل کرده است باعث می شود که شما به ثروت بزرگی دست پیدا کنید. این شخص ذهن بسیار قوی در این حوزه دارد و از همین هم به شما کمک زیادی خواهد کرد.

  ✔️ریختن شیر

  اگر در خواب دیدید که مقداری شیر بر زمین ریخت، تعبیرش مثبت است. اگر اکنون اوضاع زندگی احساسی و ارتباط عاطفی شما رو به راه نیست، پس در آینده نزدیک یک آرامش وصف ناپذیر و هماهنگی عالی وارد زندگی تان خواهد شد و همه چیز به روال قبل باز خواهد گشت.

  ✔️خریدن کارتون و یا صندوق شیر

  اگر در خواب یک کارتون شیر دیدید، این رویا تصویری از سخت کوشی و سخت کار کردن شما در آینده است. از اینکه سخت مشغول کار باشید، غمگین نشوید؛ چرا که در پایان با صحنه ای بسیار دل انگیز و لذت بخش رو به رو خواهید شد.

  ✔️استفراغ شیر

  اگر در خواب دیدید که شما و یا شخص دیگری مقداری شیر استفراغ کردید و بالا آوردید، این رویا به شما تعادل و توازن را گوشزد می کند. هر چیزی به اندازه خودش باید استفاده شود و افراط در آن باعث تخریب و اثرات منفی است. در هر کاری که اکنون مشغول انجام آن هستید، تعادل را فراموش نکنید.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  8 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  علی
  ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۰۸:۵۸

  من خواب دیدم برادرم که در بیمارستان بود، مادرم ملاقه ملاقه به او شیر میدهد بعد دو روز برادرم فوت شد

  مطهره
  ۸ اسفند ۱۴۰۱ ساعت: ۰۶:۲۷

  سلام من خواب دیدم که جای ماه کامل شیر قرش میکرد جای ماه بود مشکی بود بعد رفت
  میشه بگید تعبیر خوابم چی هست

  زری
  ۱۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت: ۰۷:۳۸

  سلام من خواب دیدم یه دبه شیر داشتم زن دایی و مادر بزرگم که مردن چند لیوان از همون شیر بهشون دادم خوردند تعبیرش چیه

  ناشناس
  پاسخ به  زری
  ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۱۱:۱۴

  سلام من خواب دیدم که خواهرم در یک وان پر از شیر خوابیده میشه لطفاً جواب این را به من بدهید

  ناشناس
  ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ ساعت: ۱۲:۱۶

  سلام من خواب دیدم که در اشپزخانه در حال اشپزی بود همراه با هم عروسم کنارم بود یه خانمی وارد شد سه تا ظرف شیر برامون اورد و یکی رو به من داد و دومی رو به هم عروسم و سومی که ظرف به نسبت بزرگتر بود رو به مادر شوهرم داد خواستم تعبیر این خواب رو بدونم

  علی
  ۴ تیر ۱۴۰۱ ساعت: ۱۶:۰۷

  سلام. من درخواب دیدم که دوتار موی بلند تو دهنم بود مثل نخ با دست گرفتم کشیدن بیرون خیلی بلند بود طوری که هر چی کشیدن کنده نشد و احساس میکردم از داخل معده ام داره کشیده میشه و همراه مو که بیرون میومد شیر و خغذلهای آغشته به شیر بالا می آکردم ولی اصلا حالت تهوع نداشتم چسبیده به رشته های مو میاند بالا. میشه لطفا بگین تعبیرش چی میشه؟

  مهدی گودرزی
  ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ ساعت: ۰۷:۱۴

  سلام من خواب دیدم مادرم بزرگ عقب یه ماشین سنگین دراز کشید و خیلی مریض هستن و من با پسرم که هشت سال داره به ملاقاتش رفتیم اونجا ظرف شیری بود من سر کشیدم در همان حال دو نفر دیگه به ملاقات مادر بزرگم آمدن که یکی از آنها هم فوت شده مادر بزرگم هیچ توان حرف زدن نداشت و من تشکر کردم از آنها که به ملاقاتش آمده بودن

  ناشناس
  پاسخ به  مهدی گودرزی
  ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۱۶:۵۳

  سلام من خواب دیدم داخل آشپز خونه یه دیگه شیر بود که خود به خود چپ شد همش ریخت تعبیرش چیه

  روشن
  تاریک