🏊 تعبیر خواب شنا کردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ش یک دیدگاه
 • تعبیر خواب شنا🏊

  شنا کردن ورزشی بسیار لذت بخش و آرامش دهنده می باشد ولی برای برخی ترسناک! وقتی درباره شنا صحبت می شود، آب، خطر، لذت، استخر و… هم در ذهن ما تداعی خواهد شد.

  در تعبیر این رویا و خواب دو نکته را باید به یاد داشته باشید: اول، محیطی که در آن شنا می کردید (از نظر تمیزی، اطراف آن و …) و دوم، رنگ و ظاهر آب (کدر بودن، روشنی و زلالی، آلوده یا پاک بودن و …)
  طبق جزئیات دیده شده در خواب، رویای شما نیز تعبیر متفاوتی پیدا خواهد کرد. برخی از تعابیر این رویا عبارت است از: سعادت و کامروایی، رهایی از مشکلات و غم، موفقیت و پیروزی، آرامش، مصیبت و گرفتاری، موانع و دشواری ها و …
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  خالد بن علی العنبری

  جابر مغربی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لوک اویتنهاو

  آنلی بیتون

  زیگموند فروید

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  تعابیر بر اساس موضوع

  شنا کردن بر خلاف جهت و جریان آب

  شنا کردن همسو و در جهت جریان آب

  شنا کردن بدون تلاش و حرکت

  شنا کردن در آب سرد

  شنا کردن در رودخانه

  شنا کردن در یک رودخانه گل آلود

  شنا کردن بدون لباس

  شنا کردن با لباس

  تماشای شنای دیگران

  شناور بودن روی آب

  شنا در استخر

  تعبیر خواب شنا کردن

  تعبیر خواب شنا کردن بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر محمد ابن سیرین شنا کردن در عالم رویا نشانگر زندگی کردن می باشد، اما زندگی کردن شما زندگی درست و خداپسندانه ای نیست. شما بسیار حیله گر هستید و با مردم به نیرنگ و حیله رفتار می کنید. شیوه ای که برای معیشت انتخاب کرده‌اید شیوه مکر و فریب می باشد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که هنگام شنا کردن در آب صاف و زلالی غرق شدید، این خواب تعبیرش میانه می باشد.در عزت و احترام و مقام دنیوی غرق خواهید شد و بسیار فرد معتبری می شوید.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر ابراهیم کرمانی اگر در خواب دیدید که در حال شنا کردن در دریا بودید و هر کار کردید نتوانستید خود را به ساحل و یا کناری برسانید، این خواب تعبیرش کمی منفی است. شما تا زمان های نزدیک از شر گرفتاری ها و مشکلات زندگی تان رها نخواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حین شنا کردن مُردید، تعبیرش این است که دشمنانتان با برنامه‌های تنظیم شده باعث نابودی و هلاکت شد شما خواهند شد.

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  از نظر العنبری اگر در خواب دیدید که در حال شنا کردن بودید ولی در واقعیت شما شنا بلد نیستید، این خواب تفسیرش بدین صورت است که در حوزه کسب علم و دانش و آگاهی به آنچه که می خواهید می رسید. اگر قصد کرده اید که مدارک عالی بگیرید حتما به آن دست خواهید یافت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که وسط دریای بزرگی به خوبی شنا می کردید، یک مسئولیت بسیار بزرگ را به شما خواهند سپرد که بسیار عالی هم از پس انجام آن بر خواهید آمد و در نتیجه پیروزی و سربلندی را برای خودتان رقم خواهید زد.

  از نظر جابر مغربی👨

  از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که با شنا کردن از دریا بیرون آمدید و لباس هایتان را به تن کردید، این رویا نشان می‌دهد که از کار کردن برای دیگران خلاص خواهید شد و صاحب کسب و کار خودتان می شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که موفق نشدید از دریا خارج شوید، این خواب تعبیرش برعکس می باشد. شما تا پایان عمر تان گرفتار این کار خواهید بود و بایستی برای دیگران کار کنید. در واقع مستقل شدن برای شما دیده نمی شود.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر مطیعی تهرانی اگر کسی در خواب ببیند که در آبی زلال و صاف شنا می کرد، رویای وی سمبلی از غسل تعمید و مبرا شدن و پاک شدن از ناپاکی ها و گناه و معصیت می باشد. حتی این رویا می تواند نمادی از باروری روحی کامل باشد؛ به این معنا که فرد پس از گذر از یک دوره پاکسازی، آمادگی لازم را برای باروری های جدید به دست آورده است. وی با یک تفکر بسیار باز و روشن از تمام ناپاکی ها و پلیدی ها خودش را دور کرده و به اصطلاح از خواب زمستانی بیدار شده است. اکنون به زندگی با دید دیگری نگاه می‌کند و دوست دارد که زندگی اش را مطابق میل خودش تغییر دهد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که درون استخری با آب زلال و روشن شنا می کردید، این خواب تصویری از عمر شما می باشد. عمری با نشاط و سرشار از لحظات خوب خواهید داشت و در نهایت به سعادت و کامروایی خواهد رسید. اما اگر آب این استخر کدر و تاریک و کثیف بود، تعبیرش منفی است و نشانگر غم و اندوه بزرگی است که سر راه شما قرار خواهد گرفت.

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر لوک اویتنهاو شنا کردن در عالم رویا تصویری از یک زندگی آرام و بی دغدغه می باشد. در واقع شما در زندگیتان غصه هیچ چیز را ندارید و در حال، بدون نگرانی و با آرامش زندگی می کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در آب های کدر و گل آلود شنا میکردید، این خواب نمادی از مشکلات و موانع موجود در زندگی کنونی تان می باشد. شاید در حال حاضر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در آب غرق شده و یا فرو رفته بودید ، تعبیر این خواب به بدبختی و مصیبت بزرگ اشاره می کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در آب هایی با جریان‌های تند و طوفانی شنا می کردید، این خواب ناشی از جسارت شما می باشد. شما فردی هستید که اغلب به کارهای جسورانه و غیرقابل تصور دست می زنید و همیشه دوست دارید که هیجان زندگی تان چند برابر کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال تماشای شناگران بودید، تعبیر این رویا بسیار مثبت و لذت بخش می باشد. شما به آرزوهایتان خواهید رسید و رو هایتان یکی پس از دیگری تحقق خواهد یافت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در یک رودخانه بزرگ شنا می کردید، خواب خوبی دیده اید و این رویا سمبلی از خوش شانسی و اقبال بلند می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با شنا کردن از عرض یک رودخانه عبور کردید، باز هم رویای خوبی دیده اید و به شما نوید از رسیدن به آرزوها و نیت های قلبی تان می دهد. به زودی تمام آنچه که از خداوند خواسته بودید برای شما برآورده خواهد شد.

  همچنین بخوانید:  🕷️ تعبیر خواب شپش از دیدگاه معبرین و موضوعات مختلف

  از نظر آنلی بیتون👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که در مکانی خیلی آسان و راحت شنا می‌کردید، این خواب تفسیرش موفقیت می باشد. هر لحظه زندگی تان با موفقیت و سربلندی همراه خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب احساس کردید که هنگام شنا کردن در آب فرو می روید، این خواب به شما خبر می دهد که به زودی از بابت مشکلات و موانعی که پیش خواهد آمد، از زندگی تان ناراضی و آشفته خواهید شد.
  ✍️اگر شما یک دختر جوان هستید و در خواب دیدید که همراه یکی از دوستانتان در حال شنا کردن هستید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی هستید که رفتاری بسیار جذب کننده دارید و با استفاده از همین ویژگی تان باعث می شوید که دیگران نسبت به شما علاقه مند شوند.
  از نظر وی شیرجه زدن در عالم رویا نشان می‌دهد که شما در تلاش و سعی هستید که به عمق یک موقعیت بسیار حساس در زندگیتان پی ببرید. در واقع سعی دارید که این اتفاق را ریشه یابی کنید و عوامل و عواقب آن را بررسی کنید. در واقع آب در عالم رویا نشانگر ضمیر ناخودآگاه شما می باشد. شما در حال جستجو در ضمیر ناخودآگاهتان می باشید. شاید به دنبال این می گردید که ببینید کجای کار اشتباه کرده که چنین اتفاقی برای شما رقم زده شده است‌.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که در آب پاک اما کف آلود در حال شنا کردن بودید، این خواب رویایی مثبت و نیکویی می باشد. به زودی به یکی از بزرگترین آرزوهای قلبی تان دست خواهید یافت و از این بابت به رضایتمندی می‌رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در آب گل آلودی در حال شنا کردن بودید، این خواب تعبیرش خوب نیست و باید منتظر تجربه‌های بسیار سخت و طاقت فرسا باشید. زندگی‌تان کمی به هم می‌ریزد اما امیدتان را از دست ندهید، چرا که دوباره شرایط نرمال خواهد شد.
  ✍️اگر شما خانم هستید و در خواب دیدید که در حال شنا کردن با همسرتان هستید، این رویا به شما نوید می‌دهد که به زودی به یکی از شیرین‌ترین و نخستین آرزوهای خودتان دست خواهید یافت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال شنا کردن زیر آب بودید، این خواب نشانه ای از تقلا کردن و تلاش شماست. همچنین شما زیر فشار دلواپسی و اضطراب های زیادی قرار گرفته اید.

  از نظر زیگموند فروید👨

  از نظر زیگمون فروید شیرجه زدن در عالم رویا می تواند یک معنی کاملاً جسمانی و فیزیکی داشته باشد. در واقع این خواب تفسیری از جنبه‌های معاشرتی و ارتباطی انسان هاست.

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا📘

  در کتاب فرهنگ تفسیر رویا شنا کردن را به اعتماد به نفس در حین روبرو شدن با ضربه ها و سختی های زندگی در حوزه مسائل عاطفی، احساسی و نگرانی ها و تشویش ها در چارچوب خانواده و امور شغلی و کاری تعبیر کرده اند. در واقع این موارد مسائل و مشکلاتی هستند که باعث می‌شوند آب از سر برخی از انسان ها بگذرد و تمام انگیزه و امید شان را نسبت به ادامه زندگی از دست بدهند.
  برخی دیگر از معانی سمبولیک این رویا می تواند عبارت باشد از تجربه، تاثیرات، غرایز، افکار و ایده‌های خوشایندی که در زندگی نسبت به آنها بسیار احساس خوبی خواهید داشت. انگیزه‌ای برای ادامه، محرکه و اعتماد به شخص خودتان و زندگی تان.
  در حرفه شنا کردن عنصری تحت عنوان ادامه بقای شخصی و فردی وجود دارد.
  ✍️اگر پدر و مادر در خواب ببیند که فرزند شان در حال شنا کردن بوده است، این رویا می‌تواند ناشی از دغدغه آنها نسبت به آینده و زندگی وی و گذراندن امور زندگی باشد. در واقع نجات پیدا کردن این فرزند در رویا و یا غرق شدن وی می تواند تصویری از این مسأله باشد. اگر او نجات پیدا کند، پس آینده او بسیار روشن و نیکو می باشد اما اگر در این دریا غرق شد، پس آینده‌ای پر از درد و گرفتاری و سرشار از مشکلات متنوع خواهد داشت.
  بسیاری از خانم ها در دوران قاعدگی و سیکل قاعدگی شان رویای شنا کردن و یا در آب بودن را به تکرار می بینند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در اطراف آب پرسه می‌زدید اما برای شناکردن وارد آب نشدید، این خواب نشانگر شک و تردید می باشد. شک و تردیدی که درباره ایجاد تحول، تغییر و یا آوردن چیزی تازه و جدید به زندگی تان می باشد. شما قصد دارید تغییراتی را ایجاد کنید و یا با اضافه کردن چیز جدیدی به زندگی تان روحیه تان را عوض کنید، اما از بابت اتفاقات و عواقب بعد از آن بسیار می ترسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال یاد گرفتن شنا بودید، این رویا می‌تواند تصویری از آموختن و یادگرفتن چگونگی ادامه دادن زندگی در یک محیط جدید و مکان جدید باشد. مثل افتادن در یک مکان جدید، گذر کردن از کودکی و وارد شدن به مرحله بلوغ و نوجوانی و همچنین روبرو شدن با محیطی مثل مدرسه کار و یا مسایل و غرایز جسمانی و… اگر بخواهیم تعبیر این رویا را به صورت کلی تر بیان کنیم، بایستی بگویم که آموختن شنا دقیق آموختن مهارت های جدید در زندگی می باشد. شاید شما در حال گذر از این دوره از زندگی باشید و برای ورود به دوره بعدی نیاز به مهارت و استعداد بیشتری داشته باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که برخلاف جریان آب شنا می کردید، این خواب دقیقاً تفسیرش به این صورت است که امکان دارد با برخی از تضادها و ناهماهنگی ها در زندگی تان مواجه شوید. به بیان دیگر می‌تواند نشانگر سختی ها و دشواری هایی در زمینه احساسی و عاطفی تان باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال شنا کردن زیر آب بودید، تفسیر این رو یا نشانگر آگاهی یافتن و مطلع شدن از آنچه که در ناخودآگاه شما پنهان شده است می باشد. به نحوی دیگر می تواند نمادی از تأمل کردن نسبت به درون و ضمیر ناخودآگاه خویش، دیدن چیزی که زیر سطح بوده و تاکنون از چشم شما دور مانده بوده باشد.
  ✍️اگر در عالم رویا شنا کردن زیر آب برای شما بسیار آسان و لذت بخش بود، این خواب نشان می‌دهد که شما با جنبه‌های مختلف وجودی هر فرد بسیار ساده و راحت برخورد می کنید. در واقع شما تفاوت ها را بسیار خوب درک می کنید و هر کسی را با تفاوت‌هایی که دارد قبول می کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال شنا کردن با دیگران بودید، این رویا نمادی از یک هدف واحساس مشترک می باشد. در واقع شاید شما با گروهی رفت و آمد می کنید که هم دارای هدف و احساس مشترک و هم در برقراری ارتباط با آنها بسیار احساس خوبی دارید.

  همچنین بخوانید:  👖 تعبیر خواب شلوار از نظر معبران معروف

  ✍️اگر در خواب درون دریا شیرجه زدید و شنا کردید، این خواب نشانگر شجاع بودن و دل به دریا زدن شما می باشد. در واقع در فعالیت های جدید بدون هیچ استرسی وارد می شوید و همه آنها هم با نتایج خوبی روبرو می شوند. به بیان دیگر این رویا می‌تواند نشانه‌ای از یک ارتباط و یا یک شیوه جدید برای زندگی باشد. شاید دوست دارید که روش زندگی تان را تغییر بدهید.

  تعبیر خواب شنا کردن بر اساس موضوع آن 📋

  ✅شنا کردن بر خلاف جهت و جریان آب

  اگر در خواب دیدید که در حال شنا کردن بر خلاف جهت جریان آب بودیدف این خواب اصلاً تعبیرش خوب نیست و در واقع نشانه و علامت بدی می باشد. در اغلب موارد این رویا از مشکلاتی خبر می دهد که شما در راه رسیدن به اهدافتان تجربه خواهید کرد. این اهداف برای شما ارزش بسیاری دارد و دوست ندارید که هیچ بهانه‌ای برنامه‌ های شما را خراب کند. اما متاسفانه این خواب به شما می گوید که مشکلاتی در راه می باشند که شما هیچگونه پیش‌بینی در مورد آنها نکرده‌اید و هنگام روبرو شدن با آنها بسیار غافلگیر و شگفت زده خواهید شد. بهتر است مراقب باشید و برای هر چیزی خودتان را آماده کنید.‌ از جنبه مثبت این خواب به شما یک نوید می دهد که قادر خواهید بود با موفقیت به انتهای این راه برسید. گاهی مواقع این رویا می تواند از نگرانی‌های شما نشأت گرفته باشد. بیشتر لحظه ها با خود مرور می کنید که آینده شما به چه صورت خواهد بود و انتهای این راه با چه صحنه ای مواجه خواهید شد. نگران نباشید و مطمئن باشد که لحظات خوشی در نهایت در انتظار شما خواهد بود.

  ✅شنا کردن همسو و در جهت جریان آب

  اگر در خواب دیدید که در حال شنا کردن در جهت جریان آب بودید، این خواب می تواند تصویری از شخصیت احساسی و عاطفی تان باشد. شما فردی هستید که همه احساسات و عواطف تان را به طور آزادانه ابراز می کنید و از بیان آن هیچ ترس خجالتی ندارید.
  به تفسیر دیگر هم این خواب می تواند نشانگر دوره ای در زندگی شما باشد که به خودتان اجازه می دهید که توسط احساسات و عواطف تان کنترل و هدایت شوید. در واقع ادامه زندگیتان را بر مبنای احساسات تان قرار خواهید داد.

  ✅شنا کردن بدون تلاش و حرکت

  اگر در خواب دیده که بدون هیچ تلاش و حرکتی در حال شنا کردن بود این خواب نشانگر موفقیت و پیروزی در آینده‌ای نزدیک برای شما می باشد پروژه دارید که زمان زیادی را درگیر آن بوده و در فعالیتهای طولانی مدت برای آن انجام داده اید اما این پروژه با نتایج موفقیت‌آمیزی روبه‌رو خواهد شد و با نتیجه لذت بخش رو به رو خواهید شد.

  ✅شنا کردن در آب سرد

  اگر در خواب دیدید که در حال شنا کردن در آب بسیار سردی بودید، این خواب نشان می دهد که یک رویداد بسیار مهم و سرنوشت ساز در راه می باشد. این اتفاق الزاما اتفاقی بدی نخواهد بود و حتی امکان دارد که به شما کمک کند تا وضعیت خطرناک تری رخ ندهد. بستگی به شرایط کنونی زندگی شما خواهد داشت.

  همچنین بخوانید:  🪟 تعبیر خواب شکستن شیشه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✅شنا کردن در رودخانه

  اگر در خواب دیدید که در حال شنا کردن در رودخانه بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما به عشق کسی گرفتار شده اید و دیوانه وار او را می‌خواهید. این عشق شاید بتواند زندگی شما را به مرز نابودی بکشاند. به حدی به این شخص دل بسته اید که مسئولیت های اصلی و مسیر درست زندگی تان را فراموش کرده اید و دوست دارید که همه لحظات و دارایی زندگی تان را وقف این شخص کنید. این کار بسیار اشتباه است. سعی کنید به خودتان بیایید و زندگی احساسی تان را از روند طبیعی زندگی تان دور نگه دارید. هر چیزی زیاد از حد و افراط آن به شما ضربه خواهد زد. شما اولویت‌های دیگری هم در کنار زندگی عاطفیتان خواهید داشت و بهتر است که همه زمانتان را به یک اولویت در زندگیتان اختصاص ندهید. همانقدر که به مسائل عاطفی تان اهمیت می دهید به بقیه جوانب زندگی باید رسیدگی شود.

  ✅شنا کردن در یک رودخانه گل آلود

  اگر در خواب دیدید که در حال شنا کردن در رودخانه گل آلود و آلوده ای بودید، این خواب می‌تواند یک هشدار و اخطار باشد. این هشدار در زمینه سلامتی شما می باشد. باید بیشتر از خودتان مراقبت کنید تا از این طریق بتوانید از بروز یک بیماری بسیار خطرناک جلوگیری کنید. پس به بدنتان بیشتر اهمیت بدهید. به تعبیر دیگر این خواب می تواند نشانگر خبر منفی باشد که به زودی در فاصله زمان بسیار کمی به دست شما خواهد رسید. شاید زمانی که در سفر هستید یک خبر شوکه کننده به شما ب۸گر در خواب دیدید که با شنا کردن خودتان را به ساحل رساندید، این خواب تصویری از موفقیت و پیروزی می باشد. همه پروژه‌ها و اهداف شما که زمان زیادی را به آنها اختصاص داده بودید و مدت طولانی برای نتیجه دادن آن تلاش کرده اید، اکنون برای شما موفقیت را به همراه خواهند داشت.

  ✅شنا کردن بدون لباس

  اگر در خواب دیدید که بدون لباس شنا می‌کردید، این خواب اعتماد به نفس بسیار بالای شما را به تصویر می کشد. شما به توانایی‌های خودتان اعتماد تام دارید و مطمئن هستید که هرگاه در زندگی برای شما مشکلی پیش بیاید قطعاً راه حل مناسب آن را پیدا خواهید کرد و از پس از زندگیتان برخواهید آمد. شما فردی هستید که احساس مسئولیت بسیار بالایی دارید و تمام چیزهای خوب و بدی که برایتان رقم می‌خورد را به طور کامل کنترل می کنید. این رویا برای خانم ها همیشه نشانه خوب و مثبتی نخواهد بود و برخی مواقع می‌تواند نشانه‌ای از مرتکب شدن به اعمال نادرست من جمله زنا باشد که این زنا برملا خواهد شد و بی‌آبرویی برای شما در پیش خواهد داشت و بهای گزافی را در بابت این اشتباه خواهند پرداخت.

  ✅شنا کردن با لباس

  اگر در خواب دیدید که با لباس پوشیده در حال شنا کردن بودید، تعبیرش نشان می‌دهد که شما در برهه‌ای از زندگی قرار گرفته اید که بسیار به دیگران نیاز دارید و منتظر حمایت از سمت آنها می باشید. در دوره ای بسیار سخت قرار دارید و اگر حمایت دیگران پشت شما نباشد امکان غرق شدن و نابودی تان در این مشکلات و روزهای سخت بسیار بالاست.

  ✅تماشای شنای دیگران

  آیا در خواب دیدید که در حال تماشای شنا کردن دیگران بودید، این خواب نشان می‌دهد که اخیراً شما بسیار در کار کردن و زندگی کاری تان غرق شده‌اید و هیچ وقتی را برای استراحت و استراحت و تفریح به خودتان اختصاص نداده اید. شاید اکنون کمی سختی بکشید اما مطمئن باشید که زمانی که به اهدافتان برسید بسیار خوشحال خواهید بود و تلافی تمام این سختی ها که متح. بنابراین از هرگونه درگیری و بحث جلوگیری کنید تا اتفاق بدی برای شما رخ ندهد.

  ✅شناور بودن روی آب

  اگر در خواب دیدید که روی آب شناور بودید، این رویا بسیار رویای خوبی است و تعبیر آن نیک و مثبت می باشد. اگر اکنون در زندگی تان گرفتار وضعیت بدی شده اید به زودی برای شما گشایش و فرج دیده می شود. اوضاع زندگی تان به سمت مثبت پیش خواهد رفت.

  ✅شنا در استخر

  شنا در استخر نمادی از تجدید و احیای افکار درونی شما می باشد. شاید این خواب نشان می‌دهد که شما نیاز دارید که با ناخودآگاه و ضمیر درونی تان ارتباط نزدیکتری برقرار کنید. شاید مدت‌ هاست که از خودتان فاصله گرفته ‌اید و اکنون زمان رسیدگی به این جنبه از زندگیتان می باشد.
  شنا کردن در استخر نیز می تواند نشان از این باشد که شما به لحاظ درونی احساس می‌کنید به آرامش بیشتر و رها شدن از فشارهای روزمره نیاز دارید. بهتر است برای مدت زمانی کوتاه از کار فاصله بگیرید و به استراحت و تجدید قوای بدنی و توانایی‌هایتان بپردازید.
  اگر در خواب دیدید که در یک استخر زیبا و مجلل که فضای آن سرشار از آرامش بود در حال شنا کردن بودید، این استخر زندگی شما را به تصویر می کشد. شما زندگی آرامی دارید و تا مدت ها هم این گونه پیش خواهد رفت.
  شنا کردن در استخر کثیف، تعبیرش منفی است. مشکلاتی در آینده نزدیک برای شما ایجاد خواهد شد که تنها راه مقابله با آن مدارا و سازش می باشد.
  اگر شرایط و اطراف این استخر انقدر بد و نامناسب بود که شما احساس بدی داشتید، این رویا می‌تواند اشاره به مشکلات و دشواری‌های بسیار سخت و طاقت فرسا می باشد.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  1 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  هانا
  ۱۲ مهر ۱۴۰۰ ساعت: ۰۱:۲۸

  فال و تعبیر خوب بود تشکر

  روشن
  تاریک